Logo
 

Vier ogen principe


Vier ogen principe t’….huys : We zijn als organisatie voorstander van het vier ogen principe. Daarbij merken we wel op dat het wel pedagogisch verantwoord, praktisch uitvoerbaar en financieel haalbaar moet zijn.


Risico’s vermijden:

Altijd vier ogen is praktisch onmogelijk je kunt dit niet strikt uitvoeren. Niet alleen de regels tellen maar ook het gedrag telt. De medewerksters hebben een cursus van bureau jeugdzorg met betrekking op kindermishandeling en huiselijk geweld gevolgd. We handelen vanuit ons protocol en communiceren open over wat te doen en volgen het plan van aanpak. Ook is er een protocol hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen c.q. seksuele intimidatie door een medewerker.


Entree:

Er word gebruik gemaakt van een opname/ toezicht camera en als er verkeer is in de hal is heeft iedere groep een signaal melding d.m.v. een bel. We werken met een gecertificeerde sleutel die alleen gebruikt word door ouders/verzorgers en medewerkers van het kinderdagverblijf uitleen/teruggave word geregistreerd. Ouders geven aan als er andere personen als zij zelf hun kinderen komen halen.


Toezicht in gebouw:

Alle ruimtes zijn voor zien van glas. Vanuit iedere groep heb je zicht in slaapkamer en verschoon ruimte. Ook de hal is voorzien van glas vandaar uit kun je ook in het slaap vertrek kijken. De toegang deuren van de groep zijn ook voorzien van glas.


Toezicht op de groepen:

Openen en sluiten / breng en haal moment van de kinderen word op één groep uitgevoerd door twee medewerkers. De wettelijke regel omtrent de leidster/kind ratio word gehanteerd we hanteren 9 en 9,5 uur per werkdag voor medewerkers. We kennen geen middag pauze de leidsters eten gezamenlijk met de kinderen. Groepshulpen en stagiaires worden zo nodig ingezet ook tijdens buiten activiteiten.