Logo
 

Nieuws / Persbericht

Kinderdagverblijf ‘t… huys en Kinderopvang Midden-Brabant (KMB) hebben besloten om vanaf 1 juli 2014 nauwer samen te werken. De beide organisaties zijn al enige tijd met elkaar in gesprek over de wijze waarop gebruik kan worden gemaakt van elkaars sterke kanten. Omdat ’t… huys beschikt over moderne panden, welke uitgerust zijn volgens de laatste stand van de techniek en deze panden zich ook lenen voor huisvesting van uiteenlopende en grotere groepen is gekozen om de bedrijfsvoering van beide organisaties onder te brengen in de Hoofdstraat 21. Daar bevindt zich nu Kinderopvang ‘t…huys.

“De samenwerking biedt de ouders veel voordelen”, betoogt Sophie Mensink. Als oprichtster en eindverantwoordelijke van ‘t…huys weet zij als geen ander dat het aanbieden van flexibele dienstverlening, betaalbaarheid van de diensten en continuïteit noodzakelijk is in deze tijd. Omdat mede als gevolg van de economische terugloop de kinderopvang daar ook de nadelige gevolgen van ondervindt, is samenwerking met een grotere organisatie noodzakelijk om dit allemaal te kunnen bieden.

Manager Kinderopvang Sansin Yilmaz is verheugd met het samengaan met Kinderdagverblijf ’t… huys. Mevrouw Yilmaz vervolgt: ” De expertise van twee toonaangevende kinderopvangorganisaties in Kaatsheuvel wordt samengevoegd en de kwaliteit wordt op deze manier geborgd op de langere termijn. Door deze samenvoeging wordt het ook aantrekkelijk voor schoolgemeenschappen om strategische partnerschappen met ons aan te gaan. KMB ziet namelijk de Integrale Kind Centra, dat wil zeggen het onderbrengen van peuterarrangementen en naschoolse opvang bij basisscholen, als de toekomst”.

De heer Gerard Craane, Manager Ondersteunende Diensten van KMB, voegt toe dat samenwerking ook is ingegeven door de dalende tendens van geboorten in onze gemeente. In de komende 15 jaren zullen vergeleken met nu – volgens gemeentelijke prognoses - namelijk 18% minder kinderen onder de dertien jaar zijn. Daarom is het goed dat kinderopvangorganisaties nu al rekening houden met deze krimpende markt. Samenwerking, uitbreiding van de dienstverlening en het vinden van meer slimmere oplossingen voor de kinderopvang zijn daar een onderdeel van.

De beide organisaties gaan verder onder de naam Kinderopvang Midden-Brabant (KMB). Het hoofdkantoor van KMB komt na de samenvoeging op de Marktstraat 90 te Kaatsheuvel. Op 1 juli zal de vertrouwde Petteflet aan de Berndijksestraat 26, welke jaren dienst heeft gedaan als kinderopvang, worden ontruimd. De activiteiten worden verplaatst naar de Hoofdstraat 21 en voor een deel naar de Marktstraat en basisschool De Kinderboom.

Ouderinformatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer G. Craane, telefoon 0416-278472, Als U vragen heeft aan Eddie of Sophie Mensink willen we deze graag op ons mailadres thuys.sophie@gmail.com ontvangen. Op zaterdag 17 mei houden we een informatie inloopdag maar daar wordt U nog over geïnformeerd.